Emily Ratajkowski At Tom Newton photoshoot for Into the Gloss