Shun Oguri,Kie Kitano,Yuya Yagira,Kankuro Nakamura,Ryo Yoshizawa! smileeee.gif