Yamazaki Kento,Ryo Yoshizawa,Masami Nagasawa,Kanna Hashimoto,Kanata Hongo! smileeee.gif