Naná, hogy õ sem maradhatott ki az "igyá' tejet" kampányból laugh.gif laugh.gif laugh.gif beer.gif thumbsup.gif