Starity

loket profilja

loket yellow white yellow  
 • Csatlakozott
 • 2012. június 08.
 • Csoport
 • Tag
 • Titulus
 • Születési idő
 • február 04.
 • Lakhely
 • Pest megye
 • Párkapcsolat
 • foglalt vagyok
 • Foglalkozás
 • tanulok
 • Kedvenc időtöltéseim
 • Festés, ábrándozás
 • Zenei stílusom
 • Vegyes
 • Imádom
 • Romantikus könyvek, musicalek
 • Utálom
 • Állatkínzás, tömegzene
 • Weblapom
 • - nem publikus -
 • Kedvenc sztárjaim
 • Lady Gaga Amy Winehouse Lily James Lily Collins Lea Michele Woody Allen Vágó Bernadett Zsuzsanna Tom Odell Ruggero Pasquarelli Karol Sevilla Lali Espósito Tom Chaplin Emma Watson Beatrice Vendramin Caitriona Balfe Lucy Hale Damien Sargue Alden Ehrenreich Phoebe Tonkin Marina Dalmas

"I don't overdress. People underdress" - Marie Antoinette

loket
Utoljára aktív: 2022.03.24. 20:08Státusz módosítva: 2017.08.17. 21:09

Bemutatkozás

 

  • Ü D V Ö Z Ö L L E K •

 

L o k e t vagyok, vagy D o l l y, ahogy tetszik.  Egy ágas-bogas fákkal, őzekkel, vadakkal teli, fényes, kedves,

zöldellő, igazán kis takaros erdőcske szélén éltem életem eddigi rövidke részét. Nagyon megszerettem a t e r m é s z e t et,

állatokat (örök szerelmeim: ♥ m a c s k á k ♥), növényeket, gombákat egyaránt, hiszen nincs is náluk jobb társaság...

Nehezen illeszkedem be az emberek közé.

 

Nagy szenvedélyem az é n e k l é s. Folyton folyvást csak dalolok, a legváratlanabb

pillanatokban fakadnak ki belőlem különös, rögtönzött rímek, mindenki nagy örömére. S z í n é s z e t, festészet,

zongora... imádom őket. Röviden, a m ű v é s z e t et. Fotózni is szeretek, de ki ne ébredne rá ebben a korban hogy egy

fotóművész veszett el benne. És persze az olvasás is kedvteléseim közé tartozik. Nagyon szeretem Fitzgerald

műveit, és V a n  G o g h festményeit, igazán különlegesek. 

 

♥ Imádom a meséket, D i s n e y, B a r b i e és az összes razfilmet ♥

 

A legfontosabb, ami engem illet, hogy, nagyon sokat jelent számomra az állatok, minden egyes állat védelme az emberek brutalitásától.

A zenére rátérve, nem maradhat említetlenül L a d y  G a g a neve, aki számomra a 

 • legtehetségesebb

 • legcsodálatosabb

 •legfantasztikusabb

 • legelbűvölőbb

 • leglenyűgözőbb

 • l e g e s l e g n a g y o b b  p é l d a k é p

Őszintén csodálom, mióta az eszemet tudom. Gyönyörű hangja van.. Elképesztő. 

Egy másik nagy kedvencem A m y  W i n e h o u s e. Neki is olyan csodálatos és különleges zenéje, stílusa van,

ami egészen egyedülálló. Azért szeretem és tisztelem őket nagyon, mert adtak valamit a világnak, valami újat, különlegeset és

maradandót.

Utat mutatnak, segítenek, csodálatos dalaikkal elmondják azt,

amit mi nem tudunk, nekem ezt jelenti a zene. És nekik igazán van tehetségük hozzá. 

 

 

Továbbá néhány varázslatos művész/banda/zeneszerző: 

 • D a v i d  B o w i e • A d e l e • L e a  M i c h e l e • D a m i e n  S a r g u e • E m m a n u e l  M o i r e •

 • M a r i n a  K e y e • P r i n c e • the K e a n e • the S m i t h • the Q u e e n • H S 7 • H i p e r k a r m a • T o m  O d e l l 

 • C h r i s t o p h e  M a e • O a s i s • S i m p l y  R e d • T c h a i k o v s k y • M o z a r t • B e e t h o v e n •

• L e a  M i c h e l e  V á g ó B e r n a d e t t •  V á g ó Z s u z s i • S z a b ó P . S z i l v e s z t e r • L i l y C o l l i n s

 • K e a t s • B e a t r i c e  V e n d a r m i n •

+ Akiket/amiket nagyon szeretek, érdekelnek +

 • Á l l a t o k  • M u s i c a l e k ,   p l . :   R o m e o   e t   J u l i e t t e , •

  • L e   r o i   s o l e i l • M a r i e   A n t o i n e t t e • X I V .   L a j o s ,   a   N a p k i r á l y • M ű v é s z e t t ö r t é n e t •

 •U t a z á s • E r d ő k • R a j z f i l m e k • R ó z s a s z í n • N y e l v t a n •  A l d e n   E h r e n r e i c h • 

 •B e a u t i f u l   C r e a t u r e s • O u t l a n d e r  ( k ö n y v + s o r o z a t ) •

 O n c e   u p o n   a   t i m e  • S w i t c h e d   a t   b i r t h • F a k i n g  i t •  M y  L i t t l e  P o n y •

 •P o c a h o n t a s • M u l a n • t h e  V a m p i r e   d i a r e s • V á g ó   B e r n a d e t t •  V á g ó  Z s u z s i •

 • S z a b ó   P .   S z i l v e s z t e r • F é n y k é p e z é s  • R a j z o l á s ,   F e s t é s • G l e e • W o o d y  A l l e n •

• S t e p h e n   k  i n g • B o n e s • V e g a n i z m u s • K e a t s • K ö l t é s z e t • Ö n k é n t e s k e s és •

 •Á l l a t j o g o k • K ö r n y e z e t  v é d e l e m • F a m o u s  i n  l o v e • L i l y  C o l l i n s • E s p e r a n z a  m i a 

S z a p p a n o p e r á k, T e l e n o v e l l á k • O p e r e t t • D i s n e y • B a r b i e • G l e e • A l e x & C o •

H i g h  S c h o o l  M u s i c a l • D e s c e n d a n t s •


 

 • K Ö S Z Ö N Ö M  A  L Á T O G A T Á S T  •