Exo's Kai for 1st Look Magazine Korea, April Cover Issue, 2021.
wub.gif